Zákaznícky servis Môj účet
Giftier, prestigeous thanks, gift and delivery service
 

 
12. júl 2024,
meniny má Nina.

Nasledujúce dni oslavujú:
Margita, Kamil, Henrich, Drahomír.

Vitajte v štýlovom internetovom obchode
s darčekovým sortimentom a donáškovou službou!

Podeľte sa s nami o Vaše dojmy a napíšte nám prosím svoje pripomienky.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 1. Základné pojmy

  1.1 Prevádzkovateľom internetovej darčekovej a donáškovej služby Giftier.com je spoločnosť Giftier New s.r.o., ktorá zodpovedá za správne doručovanie a vybavovanie reklamácií.
  Giftier New s.r.o., Pod Rovnicami 56, 841 04 Bratislava, IČO: 47996463, DIČ: 2024175153, IČ DPH: SK2024175153 zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 101915/B, bankové spojenie: Tatra banka, číšlo účtu: 2947463277/1100 (ďalej len Prevádzkovateľ).

  1.2 Objednávateľ je osoba, alebo spoločnosť, ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach www.giftier.com. (ďalej len Objednávateľ).

  1.3 Adresát je osoba, alebo spoločnosť (ďalej len Adresát), ktorej má byť doručená objednaná a zaplatená služba alebo tovar, ktorý pre neho (ňu) objednal Objednávateľ.

  1.4 Objednávka je príkazom pre Prevádzkovateľa na realizáciu objednanej a zaplatenej služby od Objednávateľa (ďalej len Objednávka).

  1.5 Zásielka je predmetom doručenia vyplývajúcim z Objednávky (ďalej len Zásielka).

 2. Objednávka

  2.1 Objednávateľ musí v Objednávke presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje na Adresáta. V prípade potreby je možné v poznámkach uviesť ďaľšie dôležité doplňujúce informácie.

  2.2 Objednávateľ má možnosť výberu konkrétneho tovaru alebo služby, ktorú chce zaslať Adresátovi. Po ukončení Objednávky svoju voľbu potvrdí a bude mu umožnené zaplatenie za Objednávku dohodnutými spôsobmi úhrady.

 3. Storno objednávky

  3.1 Storno Objednávky nie je možné.

 4. Platba

  4.1 Za objednaný tovar alebo službu cez www.giftier.com môže Objednávateľ zaplatiť prostredníctvom:
  • TatraPay - aktívny internet banking Tatra Banky,
  • Platobné karty VISA, MasterCard * - platobné karty vydané ktoroukoľvek bankovou inštitúciou po celom svete,
  • Poštovou poukážkou **,
  • Zálohovou faktúrou - klasickým bankovým platobným príkazom.
  * Uvedené karty môžu byť vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou. Osobné údaje objednávateľa (číslo účtu, kód platobnej karty a pod.) sa zadávajú priamo na zabezpečených stránkach Tatra Banky.

  **Pri platbe poštovou poukážkou trvá prijatie platby na náš účet približne 7 dní.

  4.2 Platby za Objednávky sa prijímajú centrálne na účet Prevádzkovateľa vedený v Tatra banke, číslo účtu: 2947463277/1100.

  4.3 Objednávka, ktorá bola zaplatená "Klasickým prevodom na účet - Zálohovou faktúrou" môže byť najskôr realizovaná a doručená až nasledujúci deň po dni prijatia platby na účet Prevádzkovateľa. Účet Prevádzkovateľa je vedený v Tatra Banke, preto treba počítať, že vyrovnanie platby medzi rôznymi bankami môže niekedy trvať aj 3-4 pracovné dni!


 5. Dodacie podmienky

  5.1 Zásielky v rámci Bratislavy objednané a uhradené do 10:00 hod. môžu byť doručené v priebehu toho istého dňa do 18:00 hod. V tomto prípade môže Objednávateľ zadať orientačnú hodinu doručenia Zásielky od 14:00 hod. do 18:00 hod.. Objednávky prijaté po 10:00 hod. v rámci Bratislavy môžu byť doručené najskôr nasledujúci pracovný deň. Objednávateľ môže špecifikovať vlastný termín doručenia (s ohľadom na reálne možnosti najskoršíeho termínu doručenia). Doručovanie v rámci Bratislavy je možné počas pracovných dní a soboty a nie je možné počas nedeľe a štátnych sviatkov.

  5.2 Zásielky v rámci celej Slovenskej republiky (okrem Bratislavy) objednané a uhradené do 10:00 hod. môžu byť doručené najskôr v priebehu nasledujúceho pracovného dňa do 18:00 hod. V tomto prípade môže Objednávateľ zadať orientačnú hodinu doručenia od 10.00 hod. do 18.00 hod.. Objednávky prijaté po 10.00 hod. v rámci celej SR (okrem Bratislavy) môžu byť doručené do nasledujúcich 2 pracovných dní. Objednávateľ môže špecifikovať vlastný termín doručenia (s ohľadom na reálne možnosti najskoršíeho termínu doručenia). Doručovanie v rácmi celej SR je možné iba počas pracovných dní a nie je možné počas víkendov.

  5.3 Zásielky v rámci celej Českej republiky objednané a uhradené do 10:00 hod. môžu byť doručené najskôr v priebehu nasledujúceho pracovného dňa do 18:00 hod. V tomto prípade môže Objednávateľ zadať orientačnú hodinu doručenia od 12.00 hod. do 18.00 hod.. Objednávky prijaté po 10.00 hod. v rámci celej ČR môžu byť doručené do nasledujúcich 2 pracovných dní. Objednávateľ môže špecifikovať vlastný termín doručenia (s ohľadom na reálne možnosti najskoršíeho termínu doručenia). Doručovanie v rámci celej ČR je možné iba počas pracovných dní a nie je možné počas víkendov.

  5.4 Zásielky sú vybavované až po prijatí Vašej platby na náš účet. Pri platbe cez CardPay, alebo TatraPay Vašu platbu obdržíme inheď po zaplatení. Pri platbe prevodom (vkladom) na účet treba brať do úvahy, že prevod peňazí môže trvať niekedy aj 3-4 pracovné dni! Po zrealizovaní platby vás budeme informovať o spracovaní objednávky a zašleme vám daňový doklad.

  5.5 Prevádzkovateľ negarantuje presný čas (hodinu), ktorú Objednávateľ uviedol v Objednávke. Do poznámky môže Objednávateľ napísať orientačný čas doručenia, ktorý sa bude Prevádzkovateľ snažiť dodržať v rámci možností. Zásielky sú vždy doručované v priebehu dňa od 10.00 hod. do 18.00 hodiny.

  5.6 Ak sa Prevádzkovateľovi nepodarí doručiť Zásielku ani na 2 krát z dôvodu nezastihnuteľnosti Adresáta (na uvedenej adrese v objednávke sa adresát nenachádza a nie je možné sa s ním telefonicky opakovane spojiť), táto reklamácia nebude Objednávateľovi uznaná. Objednávateľovi bude dodatočne zaslaná zálohová faktúra na úhradu dodatočných dopravných nákladov spojených s opätovným doručením jeho Zásielky. Po prijatí platby (za dodatočných dopravné náklady) na účet Prevádzkovateľa sa bude Prevádzkovateľ následne opäť 2 krát pokúšať o doručenie Zásielky. Ak Objednávateľ nebude súhlasiť so zaplatením dodatočných nákladov spojených s opakovaným doručením Zásielky, má sa za to, že Prevádzkovateľ riadne doručil Objednávku a akákoľvek reklamácia zo strany Objednávateľa nebude uznaná.

  5.7 Ak Adresát odmietne prevziať Zásielku má sa za to, že Prevádzkovateľ riadne doručil Objednávku a akákoľvek reklamácia zo strany Objednávateľa nebude uznaná. Prevádzkovateľ nie je oprávnený skúmať dôvody takéhoto konania Adresáta.

  5.8 Objednávateľ, ktorý vybavuje Objednávku je povinný pravdivo a správne vyplniť "objednávací formulár" spolu s kontaktnými informáciami na seba a Adresáta.

  5.9 Dĺžka blahoprajného textu je limitovaná maximálnym počtom 225 znakov.

  5.10 Doručenie Objednávok nepotvrdzujeme. Kontaktujeme sa s Objednávateľom len v prípade problémov.

  5.11 Zobrazenie tovaru na internetovej stránke je ilustračné a môže sa minimálne odlišovať od doručeného tovaru. Obsah balenia a podrobnejšie špecifikácie sú úvedené v popisoch pri jednotlivých tovarových položkách.

 6. Záväzky strán

  6.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

  6.1.1 Dodať správny druh Zásielky na základe riadne vyplnenej a zaplatenej Objednávky Objednávateľa na adresu uvedenú v Objednávke. V prípade, že Adresát nebude prítomný na adrese doručenia, bude pracovník doručovacej služby kontaktovať Adresáta, kde sa následne dohodnú na mieste a termíne doručenia Objednávky.

  6.1.2 Zabezpečiť vyhotovenie a doručenie Zásielky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou.

  6.1.3 Všestranne chrániť záujmy Objednávateľa a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii Objednávky.

  6.1.4 Zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch o Objednávateľovi a Adresátovi, neposkytovať osobné údaje tretím osobám ani ich komerčné využitie.
  6.2 Objednávateľ sa zaväzuje:
  6.2.1 Zaplatiť za objednaný tovar alebo službu prostredníctvom možných spôsobov platby poskytnutých na stránke www.giftier.com.

  6.2.2 V objednávacom formulári pravdivo uviesť všetky potrebné informácie nevyhnutné na spoľahlivé doručenie Objednávky adresátovi. Tzn. kompletnú adresu doručenia, prípadne inú špecifikáciu miesta doručenia, meno a priezvisko Adresáta, telefónny kontakt na Adresáta prípadne aj e-mailový kontakt na Adresáta, v Objednávke musí taktiež uviesť svoje meno, adresu, telefónne číslo, prípadne ďalšie doplňujúce informácie k Objednávke.

  6.2.3 Objednávateľ sa v objednávacom formulári zaväzuje uviesť e-mailový kontakt, na ktorý po uskutočnení Objednávky bude zaslaný potvrdzujúci e-mail o prijatí Objednávky.

  6.2.4 Objednávateľ ďalej prehlasuje, že súhlasí so zasielaním informačných mailov a noviniek z www.giftier.com.

  6.2.5 Objednávateľ ďalej prehlasuje, že bude informovať Adersáta (obdarovaného) o správnom spôsobe uskladnenia a starostlivosti sa o doručený tovar, alebo službu.
 7. Záruka

  7.1 Na kvety poskytuje Prevádzkovateľ 3-dňovú záruku čerstvosti odo dňa doručenia Zásielky. Na ostatný sortiment (pokiaľ nie je uvedené inak pri jednotlivých tovarových položkách) poskytuje Prevádzkovateľ záruku podľa všeobecných podmienok stanovených zákonom.
 8. Reklamácie

  8.1 Za riešenie všetkých reklamácií zodpovedá Prevádzkovateľ. 

  8.2 Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presné vyčíslenie požadovanej škody v zhode s cenou objednaného produktu a musí byť doručená e-mailom na adresu giftier(zavináč)giftier.com v určenej lehote.

  8.3 Prevádzkovateľ nezodpovedá za reklamácie zapríčinené nesprávnou starostlivosťou Adresáta (obdarovaného) o doručenú Zásielku. Je povinnosťou Objednávateľa, aby informoval Adresáta (obdarovaného) o spôsobe správnej starostlivosti o doručenú Zásielku. V prípade ak bude nesprávnou starostlivosťou Adresáta o doručenú kyticu zapríčinená znížená trvanlivosť kytice, reklamácia nebude uznaná.

  8.4
  Ak Objednávateľ neuvedie v objednávacom formulári ani jeden kontaktný údaj na Adresáta (okrem adresy doručenia), môže sa vo výnimočných prípadoch stať, že Zásielka nebude doručená, z dôvodu nezastihnuteľnosti adresáta. V tomto prípade reklamácia nebude uznaná.

  8.5 Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia Objednávky adresátovi.

  8.6 Ak bola zásielka dodaná s 24-48 hodinovým oneskorením bez uvedenia pádneho dôvodu, bol poškodený obal, znehodnotená Zásielka a podobne, kontaktujte bezodkladne Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného emailu giftier(zavináč)giftier.com. V prípade, že je Prevádzkovateľ za reklamáciu zodpovedný, vyrieši ju promptne k vašej spokojnosti. Ak Objednávateľ neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok, platí, že Objednávka bola doručená riadne a včas.

  8.7 Objednávateľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.

  8.8 Prevádzkovateľ zodpovedá Objednávateľovi za prípadné vzniknuté škody len do výšky hodnoty Objednávky.

  8.9 Dodatočná úprava osobných údajov a opätovné vystavenie už zaslaného daňového dokladu zavinené Objednávateľom sa považujú ako neoprávnená reklamácia a Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť službu opätovného vystavenia daňového dokladu.

 9. Ochrana osobných údajov

  9.1 Odoslaním údajov vyjadruje používateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

 10. Záverečné ustanovenia 

  10.1 Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

  10.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky meniť.

  10.3 Tieto Obchodné podmienky Giftier.com nadobúdajú platnosť dňa 17. februára 2015.

 11. Kontakt

  11.1 Kontaktný e-mail: giftier(zavináč)giftier.com

  11.2 Všetky vzájomné oznamy musia byť v písomnej forme a musia byť odoslané na kontaktný e-mail, pokiaľ sa jedná o oznamy, pripomienky, resp. reklamácie týkajúcej sa služby Giftier.com
V Bratislave, 15. marca 2015
Giftier s.r.o.
 
 
 
© 2009 - 2024 Giftier s.r.o. - Všetky práva vyhradené! | Zákaznícky servis | Obchodné podmienky.
Žiadne obrázky, texty ani iný autorský materiál nesmie byť použitý bez súhlasu spoločnosti Giftier s.r.o.. Zneužitie bude považované za hrubé porušenie autorských práv!  
Obchodná značka Giftier, obchodné názvy produktov, webdizajn, obrázky, ilustrácie, piktogramy a iný obrazový materiál ako aj všetky texty použité na týchto stránkach sú autorsky chránené.
Ich používanie bez predchádzajúceho súhlasu majiteľa je protiprávne. Obchodná značka Giftier je medzinárodne registrovanou ochrannou známkou.